Detaljni kontakt

Transport:

Organizatori transporta:

Direktor:

Rihard Dobo

+381 (0)24 4 873 388

Tel:

Tamaš Feher

Fax:

+381 (0)24 873 064

+381 62 800 38 09

+381 62 514 045

Naziv preduzeća:

Dibex D.o.o.

E-mail: tamas.feher@dibex.net

E-mail: rihard.dobo@dibex.net

PIB Broj:

100787774

tamas.dibex

rihard.dobo

Matični broj:

08698481

Administracija:

Igor Srdić

+381 62 516 465

Tel:

+381 (0)24 4 875 107

E-mail: office@roadextrans.com

Fax:

+381 (0)24 873 064

roadex.trans2

Čaba Harmat

+381 62 800 38 07

E-mail: caba.harmat@dibex.net

csaba.dibex

Adresa Kancelarije:

Adresa Parkilište:

24420 Kanjiža

Put Narodnih heroja 1.

Srbija

24420 Kanjiža

Miloša Obilića bb

Srbija